In Memoriam: Edwin Jacobsz, Erelid Identiteitsgroep Steenrode Baretten

24 Mei 2024

Op 24 mei ontvingen wij het trieste bericht dat onze erelid en oprichter van de Identiteitsgroep Steenrode Baretten (ISB) dhr. Edwin Jacobsz op 88 jarige leeftijd is overleden. 

Tijdens zijn actieve dienstperiode was Edwin Jacobsz uitgezonden (Rotatie 55) als Contigentscommandant naar de Sinai. Dit was voor hem de reden om voor deze categorie militairen een extra facaliteit te ontwerpen binnen de Bond van Wapenbroeders, waarbij het elkaar ontmoeten centraal stond. In het jaar 2000 heeft Edwin Jacobsz bijgedragen aan de oprichting van de Identiteitsgroep Steenrode Baretten (ISB) waarvan hij voorzitter werd en in 2016 zijn voorzitterschap heeft overgedragen. Tijdens zijn voorzitterschap wist hij de ISB als grootste Identiteitsgroep bij de Bond van Wapenbroeders neer te zetten.

Bij voortduring heeft Edwin Jacobsz zich ingezet om na het einde van zijn voorzitterschap de Identiteitsgroep Steenrode Baretten te blijven steunen en de Bond van Wapenbroeders in het algemeen en de betrokken afdelingen in het bijzonder op de kaart te zetten. Hij kent veel mensen en heeft een groot netwerk. Een netwerk wat hij graag inzette om bepaalde doelen te bereiken.

Zo heeft hij na zijn actieve dienstperiode veel initiatieven ondernomen om de afdeling Roermond weer nieuw leven in te blazen. Aan het eind van zijn voorzitterschap in 2014 heeft hij een florerende afdeling achter gelaten.

Vanaf 1999 heeft hij de functie van Gewest Limburg met verve vervuld, Na de opheffing van de gewesten binnen de bond heeft hij direct het RCT Limburg opgericht om de samenwerking van het merendeel van de Limburgse afdelingen te waarborgen. Direct daarna zocht hij contact met een aantal Brabantse afdelingen en werd het RCT WZ/-NL op 2 april 2011 opgericht. Deze zaken waren kenmerkend voor de snelheid, doortastendheid en de bestuurlijke capaciteiten van Edwin Jacobsz. In 2015 heeft hij een goed functionerend gewaardeerd samenwerkingsverband overgedragen.

Hij heeft een groot aantal taken en functies vervuld binnen de Bond van Wapenbroeders. Hij was onder meer tot:

  • 2014 Voorzitter van de afdeling Roermond en benoemd tot erevoorzitter
  • 2015 voorzitter het Regionaal Coordinatieteam Wapembroeders Zuidelijk Nederland en benoemd tot erevoorzitter van verdienste
  • 2016 voorzitter Identiteitsgroep Steenrode Baretten en benoemd tot erelid

Daarnaast was Edwin Jacobsz in 1005 voorzitter van de commissie tenue, ceremoneel en exercitie hetgeen een uitgebreid en gedegen voorschrift heeft opgeleverd. Hij heeft zich altijd bijzonder ingezet voor de Public Relations & Marketing binnen de Bond.

Voor zijn grote verdiensten werd hij in 2018 benoemd tot Erelid van de Bond van Wapenbroeders.

Naast de activiteiten voor de Bond was hij ondermeer:

  • voorzitter van de Limburgse Veteranendag en 
  • bestuurslid stichting Herdenking Bevrijding Thorn
  • bestuurslid stichting Op vleugels der Vrijheid

In juni 2022 tijdens de Limburgse Veteranendag kreeg Edwin uit handen van de toenmalige burgermeester Donders de Roermondse onderscheiding Christoffel.

Tijdens de Dag der Banieren op 24 mei 2024 heeft men een eerbetoon gebracht voor de overleden Erevoorzitter van verdienste door het neigen van alle banieren, het brengen van de eregroet en een minuut stilte.

Met het heengaan van Edwin Jacobsz verliest de Identiteitsgroep Steenrode Baretten en bovengenoemde organisaties, afdelingen en stichtingen en Bond een bijzonder begaafde persoon.

Het bestuur van de Identiteitsgroep en haar leden wensen zijn echtgenote Suze, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte, kracht en Gods Zegen toe bij het verwerken van dit grote verlies.

 

Namens het bestuur,

Voorzitter Identiteitsgroep Steenrode Baretten

 

 

Nieuws