Wie kan toetreden

Tot de ISB kunnen als gewoon lid toetreden alle (ex)militairen van de Nederlandse Krijgsmacht, die deel hebben uitgemaakt van het Nederlandse Contingent van de Multinational Force & Observers (MFO) en gediend hebben in de Sinaï dan wel in het overige deel van Egypte of in Israël.

Alle overige personen, die tot de ISB toe willen treden, kunnen dit doen als buitengewoon lid of donateur, naar de regels die van toepassing zijn voor de gehele BvW.

Bij het aanmelden voor het lidmaatschap van de ISB dient u te kiezen waar u bij geregistreerd wenst te worden. Als richtlijn kunt u het volgende hanteren:
Als u NIET van plan bent actief en/ of regelmatig deel te nemen aan de activiteiten van een regionale afdeling van de BvW in het gebied waar u woont, laat u zich bij de ISB registreren
Als u WEL van plan bent actief en/ of regelmatig deel te nemen aan de activiteiten van een regionale afdeling van de BvW in het gebied waar u woont, laat u zich bij die betreffende afdeling registreren
Als u reeds lid bent van de bond van wapenbroeders kunt u aangeven bij uw afdeling van de BvW te willen blijven of bij de ISB te willen worden geregistreerd. Afhankelijk van de plaats van registratie gaat een deel van de contributie, de zogenaamde afdracht, naar de ISB of naar de betreffende regionale afdeling van de BvW.