22e Reunie ISB

19 April 2024

Op vrijdag 19 april 2024 vond de 22e reunie ISB plaats in de Fly-Inn op de Oranjekazerne te Schaarsbergen. De eerste gasten meldde zich al zeer vroeg, ruim een half uur voor de eigenlijke tijd van ontvangst aan de zaal. Zij hadden er blijkbaar veel zin in. En al gauw kwamen de overige gasten die door de Voorzitter dhr. C.H. van Gelden persoonlijk werden ontvangen met een kop koffie en cake. Er kwamen zowel leden als niet leden met of zonder partner. Opmerkleijk was dat er heel veel nieuwe gezichten te zien waren. En na een lange tijd onmoette men elkaar al snel en ontstond er een gezellige sfeer.

Nadat de meeste gasten aanwezig waren opende De Voorzitter de reunie en heette iedereen van harte welkom. De gasten van organisaties die banden hebben met de ISB en door het bestuur waren uitgenodigd werden welkom geheten en voorgesteld aan de reunisten. In het bijzonder werd Mw. N. van Ginkel, dochter van Generaal Majoor Joop van Ginkel welkom geheten. Zij was in september 2023 aangesteld als beschermvrouwe van de ISB en opvolgster van haar moeder N. van Ginkel. De voorzitter overhandigde haar een mooi bloemstuk onder applaus van de reunisrten.

Ook werd stilgestaan bij de enige Nederlandse Generaal Joop van Ginkel die als Force Commander in de Sinai heeft gediend en die na terugkeer in Nederland na een paar maanden helaas kwam te overlijden. Ook werd gewezen op de tafel voor de Mising Man die symbool staat voor diegenen die er niet meer bij konden zijn. Daarna werd stil gestaan bij hen die de afgelopen jaren waren komen te ontvallen. Nadat de "Last Post" werd geblazen vond er eén minuut stilte plaats. 

Na deze korte herdenking vond er een bijzondere gebeurtenis plaats. Op verzoek en i.o.m. met de Vooriztter werd een viertal ex-MFO-ers van de Verbindingsdienst die ooit recht hadden op een medaille voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst tijdens de reunie gedecoreerd. Zij werden gedecoreerd door de Voorzitter dhr. C.H. van Gelden en de Regimentsadjudant van de Verbindingstroepen U. de Laat. Het betrof 3 bronzen medailles en eén gouden medaille voor langdurige eerlijke en trouwe dienst.

Na de medaille uitreiking vond de uitreiking plaats van de draagspeld voor langdurig lidmaatschap BvW. Er waren dit jaar 8 personen die hier recht op hadden, waarvan twee leden aanwezig waren. Helaas was dhr. E. Jacobsz de oprichter van de ISB door omstandigheden niet aanwezig om de draagspeld in ontvangst te nemen voor 25 jaar langdurig lidmaatschap BvW.

Als laatse van het officiele gedeelte wees de Voorzitter de gasten op de viering van 25 jaar ISB (5e Lustrum) van de ISB tijdens de 23e reunie met Buitengewone vlaggenparade die plaats zal vinden op 4 april 2025.

Nadat het officele gedeelte werd afgesloten kon de reunie beginnen en werd er volop bijgepraat. Ook vond er een loting plaats en vielen er voor een aantal gelukkigen een aantal mooie prijzen. Daarna was er een heelijke rijstmaaltijd met een heerlijk desert die bij iedereen goed in de smaak viel. Voldaan werd de reunie weer vervolgd en rond 15.00u werden de eerste handen geschud en begonnen de eerste gasten afscheid te nemen van elkaar. Rond 16.00u waren de laatste gasten vertrokken en keken we als bestuur terug op een zeer geslaagdse dag.

 

 

 

Nieuws