In Memoriam: Henk Montulet

04 Juni 2023

Overlijdensbericht:

Op 8 juni 2023 ontvingen wij het droevige bericht dat Henk Montulet na een kortstondige ziekte op 87 jarige leeftijd is overleden.

Henk was tweemaal in MFO verband als Aoo uitgezonden geweest met rotatie 2.en rotatie 32. 

De crematieplechtigheid vind plaats op maandag 12 juni om 10.45u in de aula van crematorium Tussen de Bergen, Kitsensdal 60, Roermond.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Namens het bestuur en haar leden condoleren we de familie en wensen hen veel sterkte met het verlies van hun geliefde.