21e re√ľnie ISB

14 April 2023

Ondanks de nieuwe aangescherpte maatregelen m.b.t. toegang kazernes waardoor we genoodzaakt waren om een einddatum opgave deelname in te stellen kon uiteindelijk op 14 april 2023 de 21e reunie plaatsvinden in de Oranjekazerne te Schaarsbergen. 

De eerste deelnemers arriveerden die dag al zeer vroeg en spoedig arriveerden de overige reunisten die in de Fly-Inn door de Voorzitter dhr. C.H. van Gelden werden ontvangen met een kopje koffie of thee met een petit four met daarop het logo van de MFO. Er hadden veel reunisten, zowel leden en niet leden met hun partner, aangemeld voor de reunie. En al gauw vonden bekenden elkaar en ontstond er een gezellige sfeer en werd er volop bij gekletst.

De Voorzitter heette iedereen officieel welkom en in het bijzonder werden Mw. N. van Ginkel, dochter van Mw. N. van Ginkel, beschermvrouwe ISB, en dhr; H. Kroes, secretaris RCT NW-NL welkom geheten. Door omstandigheden kon de beschermvrouwe Mw. N van Ginkel en Erelid dhr. E. Jacobsz niet aanwezig zijn. Hierna werd Mw. N. van Ginkel, dochter van de Beschermvrouwe, officieel aangesteld als opvolgster van haar moeder, Dit werd bevestigd met een mooi bloemstuk onder luid applaus van de aanwezigen. Ook werd haar een bloemstuk overhandigd voor haar moeder.

Na het welkom werd er stilgestaan bij hen die het afgelopen jaar waren komen te ontvallen. Ook werd de aandacht gevestigd op een gedekte tafel voor de "Missing Man". Een tafel die symboliseert de afwezigheid van diegenen die er niet bij kunnen zijn. Daarna werd er een minuut stilte gehouden en werd de "Last Post" geblazen.

Na de invoering van de nieuwe draaginsignes langdurig lidmaatschap in januari 2022 werden de eerste draaginsignes aan 3 leden die aanwezig waren opgespeld. Bij de draagspeld werd ook een oorkonde overhandigd.

In de zaal waren vlaggen van landen die in de periode van de Nederlandse deelname in het gebied aanwezig waren, evenals de vlaggen van de Verenigde Staten, Israel en Egypte die bij het tot stand komen van deze Missie betrokken waren.

Na het officiele gedeelte kon de reunie beginnen en werd het zeer gezellig en was er een goede sfeer waar men blij was elkaar weer te ontmoeten. Voor de lunch werd er nog een loting gehouden en waar voor een aantal gelukkigen een leuke prijs ten deel viel.

En zoals voorgaande jaren heeft Paresto ook dit jaar weer een uitstekende een heerlijke rijst/ bami maaltijd met nagerecht verzorgd wat bij iedereen weer goed in de smaak viel. Na de maaltijd werd de reunie voortgezet en rond 14.30u werden de handen geschud en namen de eerste deelnemers afscheid van elkaar.

Terugkijkend is het bestuur zeer tevreden over de opkomst en kijkt terug op een bijzonder geslaagde reunie.

 

 

 

 

 

Nieuws